پروان: یک پوسته دشمن در شینواری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن درمنطقه خاک سنکو ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند. حمله چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن درمنطقه خاک سنکو ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

حمله چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.