پروان: یک عسکر در سیاه گرد کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن درمنطقه رنگا ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن از محافظین پوسته کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته دشمن درمنطقه رنگا ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن از محافظین پوسته کشته شد.