پروان: یک عراده رینجر دشمن درمرکز تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برپولیس اداره مزدور در منطقه خلازیی  مربوطات مرکز ولایت پروان حمله کردند حمله طی یک کمین انجام شد که دراثران یک عراده رینجر دشمن تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند. همچنان بر پوسته پل صیاد  ولسوالی بگرام آن ولایت نیز حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برپولیس اداره مزدور در منطقه خلازیی  مربوطات مرکز ولایت پروان حمله کردند

حمله طی یک کمین انجام شد که دراثران یک عراده رینجر دشمن تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

همچنان بر پوسته پل صیاد  ولسوالی بگرام آن ولایت نیز حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.