پروان: یک عراده رینجر در سالنگ تخریب و۷ ازمزدوران مهم دشمن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درساحه للمه سبزک ولسوالی سالنگ ولایت پروان رینجر آمر تروریزم قومندان بلوک  وجمال الدین آمر جنایی ولسوالی سالنگ را هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت ۶ صبح امروز انجام یافت که دراثران رینجر متذکره نابود گردید وآمر جنایی، قومندان بلوک با دو محافظین شان جابجا کشته وآمر ترورزیز آن […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درساحه للمه سبزک ولسوالی سالنگ ولایت پروان رینجر آمر تروریزم قومندان بلوک  وجمال الدین آمر جنایی ولسوالی سالنگ را هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت ۶ صبح امروز انجام یافت که دراثران رینجر متذکره نابود گردید وآمر جنایی، قومندان بلوک با دو محافظین شان جابجا کشته وآمر ترورزیز آن ولسوالی با یک تن پولیس مرگبار زخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۰/۱۷