پروان: یک رینجر در بگرام نابود و۴ تن پولیس دران، کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر پولیس را درمنطقه اولی بای مربوطات چاریکار مرکز ولایت پروان با وسیله ماین منفجر ساختند. انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک رینجر نابود گردید و۴ تن پولیس دران کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر پولیس را درمنطقه اولی بای مربوطات چاریکار مرکز ولایت پروان با وسیله ماین منفجر ساختند.

انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک رینجر نابود گردید و۴ تن پولیس دران کشته شدند.