پروان: نبردیکه در شینواری آغاز گردیده هنوز ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمنطقه درازکرد ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند. حملهساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت ودر جریان آن شاهراه عمومی کابل ـ بامیان کاملا مسدود گردید. که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمنطقه درازکرد ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

حملهساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت ودر جریان آن شاهراه عمومی کابل ـ بامیان کاملا مسدود گردید.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.