پروان: میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله موشکی نمودند. حمله ساعت ۸ شام امروز صورت گرفت واین بار سوم حمله است که طی ۲۴ ساعت گذشته بالای بزرگترین پایگاه امریکایی ها انجام میشود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت ۸ شام امروز صورت گرفت واین بار سوم حمله است که طی ۲۴ ساعت گذشته بالای بزرگترین پایگاه امریکایی ها انجام میشود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.