پروان: منطقه مهم چهاردهی در سیاگرد فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی منطقه مهم واستراتیژیک که بدست دشمن که در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان باقیمانده بود, فتح کردند. این منطقه که آخرین لانه مهم دشمن در دره بزرگ غوربند بود, فتح ودره فرینجل نیز بدست مجاهدین افتاد ومزدوران داخلی وقاتلین وسارقین این مناطق فرار کردند ومقادیر زیاد سلاح, تجهیزات, مهمات […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی منطقه مهم واستراتیژیک که بدست دشمن که در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان باقیمانده بود, فتح کردند.
این منطقه که آخرین لانه مهم دشمن در دره بزرگ غوربند بود, فتح ودره فرینجل نیز بدست مجاهدین افتاد ومزدوران داخلی وقاتلین وسارقین این مناطق فرار کردند ومقادیر زیاد سلاح, تجهیزات, مهمات ووسائط دشمن بجا مانده بدست مجاهدین امده است.
خبرمیگوید که اکنون تمام دره های غوربند از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید وخط مقدم جبه ولایت بامیان وصل گردید.