پروان: مقامات معارف در ولسوالی سیاه‌گرد جلسه‌ای را با مسئولان مکاتب برگزار کردند

مسئول حلقه مرکزی کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی با رئیس اداری حلقه، رئیس تعلیم و تربیه ولایت پروان و معاون وی جلسه‌ای را با آمرین مکاتب و اعضای آمریت ولسوالی تازه فتح شدهء سیاه‌گرد این ولایت تشکیل داد. این جلسه از ساعت ۹ صبح با تلاوت چندی از آیات قرآن کریم آغاز […]

مسئول حلقه مرکزی کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی با رئیس اداری حلقه، رئیس تعلیم و تربیه ولایت پروان و معاون وی جلسه‌ای را با آمرین مکاتب و اعضای آمریت ولسوالی تازه فتح شدهء سیاه‌گرد این ولایت تشکیل داد.

این جلسه از ساعت ۹ صبح با تلاوت چندی از آیات قرآن کریم آغاز و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه داشت، لازم به ذکر است که این جلسه در ساختمان مرکزی اداره معارف ولسوالی سیاه‌گرد که تازه فتح شده‌است، برگزار شد، مقامات طرزالعمل، لایحه و اصول امارت اسلامی را بیان کردند.

محترم صدیقی صاحب راجع به علاقه امارت اسلامی با معارف اسلامی سخنان تشویقی ارائه نمود که صمیمانه مورد استقبال همه آمرین و اعضای نظارت قرار گرفت.