پروان: مرکز ولسوالی شیخ علی با تمام تاسیسات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مرکز ولسوالی وقومندانی امنیه وتمام تاسیسات ولسوالی شیخ علی در مربوطات دره غوربند ولایت پروان بدست مجاهدین افتاد. این ولسوالی دیشب تخلیه وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت. خبرمیگوید که دراین ولسوالی مقادیر زیاد سلاح وتجهیزات ووسائط دشمن بدست مجاهدین افتاده است.

بر اساس خبر, مرکز ولسوالی وقومندانی امنیه وتمام تاسیسات ولسوالی شیخ علی در مربوطات دره غوربند ولایت پروان بدست مجاهدین افتاد.
این ولسوالی دیشب تخلیه وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.
خبرمیگوید که دراین ولسوالی مقادیر زیاد سلاح وتجهیزات ووسائط دشمن بدست مجاهدین افتاده است.