پروان: دراثریک انفجار در شینواری، یک تن اربکی کشته شد

به اساس خبر، ماین درمنطقه دهن دره کفشان ولسوالی شینواری ولایت پروان ملیشه های اربکی را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز درنزدیک پوسته اربکی ها صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی کشته شد.

به اساس خبر، ماین درمنطقه دهن دره کفشان ولسوالی شینواری ولایت پروان ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز درنزدیک پوسته اربکی ها صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی کشته شد.