پروان: حمله دشمن در کوه صافی عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک حمله دشمن را در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان عقب زدند. عساکردشمن ساعت یک ظهر امروز درمنطقه کوتکی بر مواضع مجاهدین حمله کردند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که درنتیجه ان عساکردشمن سرکوب گشته عقب رانده شدند. وبه دشمن تلفات سنگین […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک حمله دشمن را در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان عقب زدند.

عساکردشمن ساعت یک ظهر امروز درمنطقه کوتکی بر مواضع مجاهدین حمله کردند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که درنتیجه ان عساکردشمن سرکوب گشته عقب رانده شدند.

وبه دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.