پروان: حملات بر پوسته ها وعساکردشمن در چاریکار، رینجر نابود وبه دشمن تلفات وارد گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته وعساکر دشمن در مربوطات چاریکار مرکزولایت پروان حمله کردند. حمله ناوقت دیشب درمنطقه جنگل باغ صورت گرفت وهمچنان بالای عسکر کمکی دشمن عازم این ساحه بودند، نیز حمله صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر نابود گردید وشمار زیاد عساکردشمن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته وعساکر دشمن در مربوطات چاریکار مرکزولایت پروان حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب درمنطقه جنگل باغ صورت گرفت وهمچنان بالای عسکر کمکی دشمن عازم این ساحه بودند، نیز حمله صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر نابود گردید وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند.