پروان: جزئیات نبرد در سیاه گرد

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن  دیروز غرض عملیات  در مناطق چهاردهی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان عساکرشان را جابجا مینمودند که با کمین های مجاهدین روبرو شدند. که درنتیجه آن ۳ تانگ دشمن تخریب و۱۰ عسکرکماندو واربکی ها کشته شدند. همچنان در منطقه قبرستان وبازار آن دو پوسته دشمن فتح گردید که جدیدا افراز گردیده […]

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن  دیروز غرض عملیات  در مناطق چهاردهی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان عساکرشان را جابجا مینمودند که با کمین های مجاهدین روبرو شدند.

که درنتیجه آن ۳ تانگ دشمن تخریب و۱۰ عسکرکماندو واربکی ها کشته شدند.

همچنان در منطقه قبرستان وبازار آن دو پوسته دشمن فتح گردید که جدیدا افراز گردیده بود.

همچنان دشمن وحشی یک کندک شان را نیز تخلیه کردند وبوسیله هلیکوپتر ها عساکرشان را انتقال دادند.

ازسوی دیگر ساعت ۵ صبح امروز یک بار دیگر عساکر دشمن باکمین مجاهدین روبرو گردیدند و۷ عسکر واربکی کشته وزخمی شدند.

خبرمیگوید که اکنون ساحه همه در کنترول مجاهدین قرار دارد ودشمن یک نوع پیشروی نتوانیسته است.