پروان: بالای پوسته دشمن درمربوطات چاریکار حمله صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته قلندرخیل منطقه نیازی سیمان  مربوطات حوزه دوم چاریکار مرکز ولایت پروان بعد از یک انفجار عملیات نمودند. عملیات دیروز با سلاح های لیزری انجام یافت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان دقیقا بدست نه آمده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته قلندرخیل منطقه نیازی سیمان  مربوطات حوزه دوم چاریکار مرکز ولایت پروان بعد از یک انفجار عملیات نمودند.

عملیات دیروز با سلاح های لیزری انجام یافت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان دقیقا بدست نه آمده است.