پروان: بالای میدان هوایی بگرام حمله راکتی صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای بزرگترین پایگاه عساکر اشغالگر امریکایی (میدان هوایی بگرام) ولایت پروان حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۵ صبح امروز صورت گرفت ودقیقا هدف کوبیده شد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای بزرگترین پایگاه عساکر اشغالگر امریکایی (میدان هوایی بگرام) ولایت پروان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۵ صبح امروز صورت گرفت ودقیقا هدف کوبیده شد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.