پروان: بالای میدان هوایی بگرام حملات راکتی صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حملات راکتی نمودند. حملات ساعت ۷ شام امروز آغاز گردید ودقیقا به پارکینگ طیارات دشمن اصابت نمود که دراثران،به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید. خبرمیگوید که شعله های اتش در میدان هوایی بگرام مشاهده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حملات راکتی نمودند.

حملات ساعت ۷ شام امروز آغاز گردید ودقیقا به پارکینگ طیارات دشمن اصابت نمود که دراثران،به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

خبرمیگوید که شعله های اتش در میدان هوایی بگرام مشاهده میشود وصدا های امبولانس ها به گوش می رسد.

جزئیات بیشتر بعدا به نشر می رسد.