پروان: بالای مراکز دشمن در کوه صافی حملات صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر آنعده ملیشه های اربکی در ساحه پایی دره انگور ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حملات انجام دادند که پوسته های جدیدی افراز می نمودند که درنتیجه آن ۲ تن اربکی مرگبار زخمی شدند ویک میل پیکا دشمن تخریب گردید واربکی ها از ساحه فرار کردند. همچنان عصر دیروز  […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر آنعده ملیشه های اربکی در ساحه پایی دره انگور ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حملات انجام دادند که پوسته های جدیدی افراز می نمودند که درنتیجه آن ۲ تن اربکی مرگبار زخمی شدند ویک میل پیکا دشمن تخریب گردید واربکی ها از ساحه فرار کردند.

همچنان عصر دیروز  بالای آن تانگ های دشمن حملات راکتی انجام یافت که برای کمکی اربکی ها روانه این ساحه بودند که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه آمده است.