پروان:یک قومندان در جبل السراج کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک قومندان پولیس نظم عامه دشمن را درمنطقه مناری ولسوالی جبل السراج ولایت پروان به قتل رساندند. حمله ساعت ساعت ۱۰ چاشت دیروز بالای پولیس صورت گرفت که دراثران،  قومندان پولیس کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک قومندان پولیس نظم عامه دشمن را درمنطقه مناری ولسوالی جبل السراج ولایت پروان به قتل رساندند.

حمله ساعت ساعت ۱۰ چاشت دیروز بالای پولیس صورت گرفت که دراثران،  قومندان پولیس کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد.