پروان:بریک پوسته دشمن درمرکز با بم دستی حمله صورت گرفت

براساس خبر، دیشب حوالی 1 نیم بجه مجاهدین امارت اسلامی پوسته پولیس اجیر را درمنطقه ده قاضی مربوطات مرکز ولایت کاپیسا با 3 بم دستی مورد حمله قرار دادند که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم تلفات دشمن تا هنوز بدست نه آمده است.

براساس خبر، دیشب حوالی 1 نیم بجه مجاهدین امارت اسلامی پوسته پولیس اجیر را درمنطقه ده قاضی مربوطات مرکز ولایت کاپیسا با 3 بم دستی مورد حمله قرار دادند که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم تلفات دشمن تا هنوز بدست نه آمده است.