پایگاه های دشمن در غازی آباد تحت حملات پیهم مجاهدین قرار دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس جلاله وبارگام وپوسته های شابل وزیارت در مربوطات ولسوالی غازی آباد حمله کردند. حمله ازچندین روز بدینسو ادامه دارد وتمامی راه های مواصلاتی پایگاه های دشمن کاملا مسدود گردیده ودشمن نمیتواند از آن استفاده نمایند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر بیس جلاله وبارگام وپوسته های شابل وزیارت در مربوطات ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ازچندین روز بدینسو ادامه دارد وتمامی راه های مواصلاتی پایگاه های دشمن کاملا مسدود گردیده ودشمن نمیتواند از آن استفاده نمایند.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

همچنان درهمین منطقه ۴ تن اربکی صفوف دشمن را نیز ترک گفته به مجاهدین پیوستند.