وسمنگان: منطقه وپوسته دشمن بدست مجاهدین آفتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان وارد نبرد شدیدی شدند. نبرد دیشب آغاز گردید که درنتیجه آن, منطقه ای بنام پوزه تخلیه گردید ودر ولسوالی خلم شمار از مزدوران کشته وزخمی شدند وبعدا پوسته شان را تخلیه کرده فرار نمودند که درنتیجه منطقه ووسته دشمن بدست مجاهدین افتاد. همچنان […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان وارد نبرد شدیدی شدند.
نبرد دیشب آغاز گردید که درنتیجه آن, منطقه ای بنام پوزه تخلیه گردید ودر ولسوالی خلم شمار از مزدوران کشته وزخمی شدند وبعدا پوسته شان را تخلیه کرده فرار نمودند که درنتیجه منطقه ووسته دشمن بدست مجاهدین افتاد.
همچنان ۲ میل پیکا, ۳ میل کلاشینکوف, ۲ عراده رینجر ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین آمده است.