وردگ: ۱۰ عراده تانگ ورینجر در سیداباد نابود وشمار زیاد عسکروپولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با قوای عملیاتی دشمن درمنطقه دره اونخی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ از ۶ روز بدینسو نبرد شدیدی انجام دادند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی مالی وارد گردیده است. به اساس معلومات واصله، در جریان نبرد یاد شده، جمعا ۱۰ تانگ […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با قوای عملیاتی دشمن درمنطقه دره اونخی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ از ۶ روز بدینسو نبرد شدیدی انجام دادند.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی مالی وارد گردیده است.

به اساس معلومات واصله، در جریان نبرد یاد شده، جمعا ۱۰ تانگ ورینجر دشمن کاملا نابود گردید وده ها عسکر وپولیس مزدور کشته وزخمی شدند.

ودرجریان این همه نبرد ها، صرف یک تن از مجاهدین جام عالی شهادت را نوشیده است.

خبرمیگوید این قوای دشمن حوالی دیشب بیدون کدام دست آوردی، شرمنده وشکستخورده ازمنطقه فرار نمود.

این وحشی طبق معمول شان درجریان عملیات بالای مردم ملکی از هیچ نوع جنایت دریغ ننمودند.

ودر بازار های موسی خیل وگدایی به منازل ودوکان های مردم عامه خسارات زیادی وارد نمودند ومنازل مردم را تحت آتش توپخانه سنگین قرار دادند که در نتیجه آن منزل لعل محمد اکا یک تن از باشنده گان ملکی کاملا منهدم گردید وخانم وی شهید و۲ طفل اش زخمی شدند.