هیئت حلقه شمال کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی از ادارات آموزشی در ولایت بدخشان دیدن نمود

هیئتی از حلقه شمال کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی روند تعلیمی و ادارات آموزشی ولسوالی تشکان ولایت بدخشان، یکی از ولسوالی‌های تازه تصرف‌شده را دیدن نمود. هیئت مذکور همچنان با مقامات کلیه ادارات آموزشی، جلساتی برگزار کرده است. در این نشست‌ها در مورد پالیسی، طرح‌ها، لایحه‌ها، طرزالعمل‌ها و نصاب درسی کمیسیون تعلیم، […]

هیئتی از حلقه شمال کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی روند تعلیمی و ادارات آموزشی ولسوالی تشکان ولایت بدخشان، یکی از ولسوالی‌های تازه تصرف‌شده را دیدن نمود.

هیئت مذکور همچنان با مقامات کلیه ادارات آموزشی، جلساتی برگزار کرده است. در این نشست‌ها در مورد پالیسی، طرح‌ها، لایحه‌ها، طرزالعمل‌ها و نصاب درسی کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی بحث صورت گرفت و در این مورد اطلاعات ارائه شد.

به همه اعضای ادارات آموزشی اطمینان داده شد که وظایف خود را شروع و ادامه دهند تا همه مسئولان در وظایف خود حضور داشته باشند و بدون هیچ تاخیری مشکلات مراجعین را حل نمایند.

در مورد مکاتب دخترانه نیز اطمئنان داده شد که تحصیل خود را مطابق با شریعت در پرتو احکام دین مبین اسلام ادامه داده و به اصول و رویه‌های امارت اسلامی پایبند باشند.

همه شرکت کنندگان جلسه، مردم و بزرگان قومی از مجاهدین ابراز خرسندی نموده و آنان را مورد استقبال گرم خویش قرار دادند، و از پالیسی کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی قدردانی کردند.