هلمند : 9 تن پولیس با 2 عراده موتر زرهی و 12 میل سلاح در لشکرگاه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب از لیواء در تحت محاصرۀ لشکرگاه، 9 تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود 2 عراده موترزرهی، 2 پایه دهشکه، 3 میل کارمولی، 3 میل کلاشنکوف، 2 قبضه راکت، یک میل پیکا، یک قبضه تفنگچه و مقداری مهمات […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب از لیواء در تحت محاصرۀ لشکرگاه، 9 تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود 2 عراده موترزرهی، 2 پایه دهشکه، 3 میل کارمولی، 3 میل کلاشنکوف، 2 قبضه راکت، یک میل پیکا، یک قبضه تفنگچه و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند.

2021/8/3