هلمند : ۹ تن پولیس با ۲ عراده موتر زرهی و ۱۲ میل سلاح در لشکرگاه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب از لیواء در تحت محاصرۀ لشکرگاه، ۹ تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود ۲ عراده موترزرهی، ۲ پایه دهشکه، ۳ میل کارمولی، ۳ میل کلاشنکوف، ۲ قبضه راکت، یک میل پیکا، یک قبضه تفنگچه و مقداری مهمات […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب از لیواء در تحت محاصرۀ لشکرگاه، ۹ تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود ۲ عراده موترزرهی، ۲ پایه دهشکه، ۳ میل کارمولی، ۳ میل کلاشنکوف، ۲ قبضه راکت، یک میل پیکا، یک قبضه تفنگچه و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۸/۳