هلمند : 9 تن از افراد دشمن در نادعلی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول 4 روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، 9 تن پولیس واربکی پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : 1  عبدالمحمد ولد اخترمحمد 2  عزت الله ولد میراحمد 3  نعمت الله ولد ابراهیم 4  غلام محمد ولد عبدالخالق 5 […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول 4 روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، 9 تن پولیس واربکی پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :
1  عبدالمحمد ولد اخترمحمد
2  عزت الله ولد میراحمد
3  نعمت الله ولد ابراهیم
4  غلام محمد ولد عبدالخالق
5  حضرت الله ولد عبدالعزیز
6  جان محمد ولد خیال محمد
7  اخترجان ولد امیرمحمد
8  خیرمحمد ولد اسماعیل
9 حمیدالله ولد ماجدي.

افراد مذکور که در نادعلی، لشکرگاه، واشیر و هرات برای دشمن خدمت می کردند، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته و تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.
2020/11/21