هلمند : ۹ تن از اجیران در گریشک کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت ۷ بجه، در منطقۀ پارچاو ولسوالی گریشک، یک پوستۀ مهم پولیس اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۹ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند و به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت ۷ بجه، در منطقۀ پارچاو ولسوالی گریشک، یک پوستۀ مهم پولیس اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۹ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند و به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۵