هلمند : ۸۴ تن از نیروهای دشمن در گرمسیر به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمندخبر رسیده است که در طول چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی گرمسیر، ۸۴ تن عسکر، پولیس، اربکی، سنگوری و کارمندان رژیم اجیر، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: ۱ سرداولی ولد رحیم […]

از ولایت هلمندخبر رسیده است که در طول چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی گرمسیر، ۸۴ تن عسکر، پولیس، اربکی، سنگوری و کارمندان رژیم اجیر، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

۱ سرداولی ولد رحیم الدین ۲ اخترمحمد ولد خان محمد ۳ محمدکریم ولد سیدامیرگل ۴ عبدالرحیم ولد عبدالصمدخان ۵ محمدنسیم ولد حاجی شیرمحمد ۶ شیرمحمد ولد دورمحمد   ۷ تیمورشاه ولد حظرگل ۸ عبدالغی ولد عبدالباقی ۹ عبدالولی ولد عبدالباقی ۱۰  ګل احمد ولد محمودالله ۱۱ عبدالله جان ولد سیدگل ۱۲ نظراحمد ولد خدانظر ۱۳ نصیراحمد ولد نظیر احمد ۱۴ عبدالحد ولد عبدالصمد ۱۵ عبدالقادر ولد محمدافضل  ۱۶ عزیزالله ولد عبدالله جان ۱۷ چراغ علی ولد لعل محمد ۱۸  نجیب الله ولد تور جان اکا ۱۹   الله نور ولد تورجان اکا  ۲۰   نقیب الله ولد تورجان اکا ۲۱ محمدصادق ولد عبدالرازق ۲۲ نصیب الله ولد اولیا اکا ۲۳ داود شاه ولد نورعلی ۲۴ زقوم ولد شامحمود ۲۵ عمرخان ولد گل محمد ۲۶ نعمت الله  ولد پیرمحمد ۲۷ رحمت الله ولد تورجان اکا ۲۸ اخترمحمد ولد امیرحمزه ۲۹ سیدولی ولدلالی استاذ ۳۰ محمدمیرزا ولد محمدکاکا ۳۱ عبدالرحمن ولدعطا محمد ۳۲گلبدین ولد جاجی عبدالقیوم ۳۳ مطیع الله ولد دین محمد ۳۴ شیرعلی ولد حاجی روستم ۳۵ تور جان  ولد رحمت الله ۳۶ تاوز ولد محمدیوسف ۳۷ حمیدالله ولد عبدالعلی ۳۸ سطان محمد ولد فدامحمد ۳۹ محمدنادر ولد داکترسرفراز ۴۰ محمد ولد عبدالخالق ۴۱ بازمحمد ولد عبدالعلی ۴۲ نیک محمد ولد حبیب الله ۴۳ سیدعمر ولد عبدالرشید ۴۴ الله داد ولد گل محمد ۴۵ گلبدین ولد علاؤالدین اکا ۴۶ عبدالغفور ولد عبدالله  ۴۷ عبدالله ولد بازمحمد ۴۸ عبدالهادی ولد مبین کاکا ۴۹ محمد ولد مبین کاکا ۵۰ نظر محمد ولد مبین ۵۱ عبدالمحمد ولد آغا محمد ۵۲ محمدصادق ولد عبدالله ۵۳ گلاب شاه ولد نظرمحمد ۵۴ محمدجاوید ولد کمال خان ۵۵ عبدالنبې ولد عبدالبصیر ۵۶ توریالی ولد حاجی گوهر ۵۷ صدام ولد باریداد ۵۸   احمدشاه ولد غلام سرور ۵۹ عبدالظاهر ولد عبدالصمد ۶۰    خالقداد ولد اللهداد ۶۱ شهزاده ولد زقوم ۶۲ خان محمد ولدتاج گل ۶۳ ظاهرشاه ولد حاجی حبیب الله ۶۴ آدم خان ولد عزیزالله ۶۵  سیداکبر ولد دلبر ۶۶ عبدالرازق ولد خداینور ۶۷ شیرین آغا ولد ولی جان ۶۸ عبدالحکیم ولد مبین ۶۹ محمدیونس ولد حاجی عبدالباقی ۷۰ نبی جان ولد شیرین آغا ۷۱ ګل محمد ولد محمدولی ۷۲ نقیب الله ولد محمدنعیم ۷۳ نعمت الله ولد حبیب الله ۷۴ نقیب الله ولد قطب  ۷۵ عزت الله ولد قطب ۷۶  حمیدالله ولد قطب ۷۷عبدالخالق ولد نورمحمد ۷۸ عبدالصمد ولد عجب گل ۷۹ لعل محمد ولد آغامحمد ۸۰ حاجی محمدنعیم  ولد  حاجی تورکاکا ۸۱ محمدیوسف ولد اخترمحمد ۸۲ محمداقبال ولد سردارمحمد ۸۳ سردارولی ولد حاجی عبدالبصیر ۸۵ اسماعیل ولد شیرین آغا.

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و از طرف کمیسیون جلب و جذب نیز به هریک از آنان کارت امن داده شده است .

۲۰۲۱/۸/۳