هلمند : 84 تن از نیروهای دشمن در گرمسیر به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمندخبر رسیده است که در طول چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی گرمسیر، 84 تن عسکر، پولیس، اربکی، سنگوری و کارمندان رژیم اجیر، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: ۱ سرداولي ولد رحيم […]

از ولایت هلمندخبر رسیده است که در طول چند روز گذشته در مربوطات ولسوالی گرمسیر، 84 تن عسکر، پولیس، اربکی، سنگوری و کارمندان رژیم اجیر، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

۱ سرداولي ولد رحيم الدین ۲ اخترمحمد ولد خان محمد ۳ محمدکريم ولد سیداميرگل ۴ عبدالرحيم ولد عبدالصمدخان ۵ محمدنسیم ولد حاجي شيرمحمد ۶ شیرمحمد ولد دورمحمد   ۷ تيمورشاه ولد حظرگل ۸ عبدالغي ولد عبدالباقي ۹ عبدالولي ولد عبدالباقي ۱۰  ګل احمد ولد محمودالله ۱۱ عبدالله جان ولد سیدگل ۱۲ نظراحمد ولد خدانظر ۱۳ نصیراحمد ولد نظير احمد ۱۴ عبدالحد ولد عبدالصمد ۱۵ عبدالقادر ولد محمدافضل  ۱۶ عزيزالله ولد عبدالله جان ۱۷ چراغ علي ولد لعل محمد ۱۸  نجيب الله ولد تور جان اکا ۱۹   الله نور ولد تورجان اکا  ۲۰   نقيب الله ولد تورجان اکا ۲۱ محمدصادق ولد عبدالرازق ۲۲ نصیب الله ولد اوليا اکا ۲۳ داود شاه ولد نورعلي ۲۴ زقوم ولد شامحمود ۲۵ عمرخان ولد گل محمد ۲۶ نعمت الله  ولد پيرمحمد ۲۷ رحمت الله ولد تورجان اکا ۲۸ اخترمحمد ولد اميرحمزه ۲۹ سيدولي ولدلالي استاذ ۳۰ محمدميرزا ولد محمدکاکا ۳۱ عبدالرحمن ولدعطا محمد ۳۲گلبدين ولد جاجي عبدالقيوم ۳۳ مطيع الله ولد دين محمد ۳۴ شیرعلي ولد حاجي روستم ۳۵ تور جان  ولد رحمت الله ۳۶ تاوز ولد محمديوسف ۳۷ حميدالله ولد عبدالعلي ۳۸ سطان محمد ولد فدامحمد ۳۹ محمدنادر ولد داکترسرفراز ۴۰ محمد ولد عبدالخالق ۴۱ بازمحمد ولد عبدالعلي ۴۲ نيک محمد ولد حبيب الله ۴۳ سيدعمر ولد عبدالرشيد ۴۴ الله داد ولد گل محمد ۴۵ گلبدين ولد علاؤالدين اکا ۴۶ عبدالغفور ولد عبدالله  ۴۷ عبدالله ولد بازمحمد ۴۸ عبدالهادي ولد مبین کاکا ۴۹ محمد ولد مبین کاکا ۵۰ نظر محمد ولد مبین ۵۱ عبدالمحمد ولد آغا محمد ۵۲ محمدصادق ولد عبدالله ۵۳ گلاب شاه ولد نظرمحمد ۵۴ محمدجاويد ولد کمال خان ۵۵ عبدالنبې ولد عبدالبصير ۵۶ توريالی ولد حاجي گوهر ۵۷ صدام ولد باريداد ۵۸   احمدشاه ولد غلام سرور ۵۹ عبدالظاهر ولد عبدالصمد ۶۰    خالقداد ولد اللهداد ۶۱ شهزاده ولد زقوم ۶۲ خان محمد ولدتاج گل ۶۳ ظاهرشاه ولد حاجی حبيب الله ۶۴ آدم خان ولد عزيزالله ۶۵  سیداکبر ولد دلبر ۶۶ عبدالرازق ولد خداينور ۶۷ شیرين آغا ولد ولي جان ۶۸ عبدالحکيم ولد مبین ۶۹ محمدیونس ولد حاجي عبدالباقي ۷۰ نبي جان ولد شیرین آغا ۷۱ ګل محمد ولد محمدولي ۷۲ نقيب الله ولد محمدنعيم ۷۳ نعمت الله ولد حبيب الله ۷۴ نقيب الله ولد قطب  ۷۵ عزت الله ولد قطب ۷۶  حميدالله ولد قطب ۷۷عبدالخالق ولد نورمحمد ۷۸ عبدالصمد ولد عجب گل ۷۹ لعل محمد ولد آغامحمد ۸۰ حاجي محمدنعيم  ولد  حاجي تورکاکا ۸۱ محمديوسف ولد اخترمحمد ۸۲ محمداقبال ولد سردارمحمد ۸۳ سردارولي ولد حاجي عبدالبصیر ۸۵ اسماعیل ولد شیرین آغا.

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و از طرف کمیسیون جلب و جذب نیز به هریک از آنان کارت امن داده شده است .

2021/8/3