هلمند : ۸ تن عسکر با ۸ میل سلاح در مارجه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته از مرکز در تحت محاصرۀ دشمن، ۸ تن عسکر حقایق را دریافته و با ۲ میل پیکا، ۲ قبضه راکت و ۴ میل کارمولی به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: . ۱ هارون ولد مبارک شاه  ۲ محمدنظیر ولد نسیم  ۳ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته از مرکز در تحت محاصرۀ دشمن، ۸ تن عسکر حقایق را دریافته و با ۲ میل پیکا، ۲ قبضه راکت و ۴ میل کارمولی به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

. ۱ هارون ولد مبارک شاه

 ۲ محمدنظیر ولد نسیم

 ۳ جهادی ولد زرگل

 ۴ محمد شاه ولد ذال محمد

 ۵ صفی الله ولد شکورالله

 ۶ نورالله ولد گل محمد

 ۷ دواجان ولد سیدجان

 ۸ اصف خان ولد انورخان

افراد مذکور از باشندگان ولایات لغمان، کابل و بغلام می باشند.

 

 ۲۰۲۱/۷/۲۲