هلمند : 8 تن عسکر با 8 میل سلاح در مارجه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته از مرکز در تحت محاصرۀ دشمن، 8 تن عسکر حقایق را دریافته و با 2 میل پیکا، 2 قبضه راکت و 4 میل کارمولی به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: . ۱ هارون ولد مبارک شاه  ۲ محمدنظیر ولد نسیم  ۳ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته از مرکز در تحت محاصرۀ دشمن، 8 تن عسکر حقایق را دریافته و با 2 میل پیکا، 2 قبضه راکت و 4 میل کارمولی به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

. ۱ هارون ولد مبارک شاه

 ۲ محمدنظیر ولد نسیم

 ۳ جهادي ولد زرگل

 ۴ محمد شاه ولد ذال محمد

 ۵ صفی الله ولد شکورالله

 ۶ نورالله ولد گل محمد

 ۷ دواجان ولد سیدجان

 ۸ اصف خان ولد انورخان

افراد مذکور از باشندگان ولایات لغمان، کابل و بغلام می باشند.

 

 2021/7/22