هلمند : ۸ تن از اجیران در مارجه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۸ بجه ، یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ چهارراهی لیسه  نزدیک مرکز ولسوالی مارجه مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۸ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند . ۲۰۱۶/۳/۳۱

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۸ بجه ، یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ چهارراهی لیسه  نزدیک مرکز ولسوالی مارجه مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۸ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۳/۳۱