هلمند : ۸ تن اربکی در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ۸ تن اربکی باشندۀ منطقۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق اگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: ۱.  صدیق الله  ولد لالاگل. ۲.  سیدشاه ولد میراجان ۳.  جمعه گل ولد […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ۸ تن اربکی باشندۀ منطقۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق اگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:
۱.  صدیق الله  ولد لالاگل.
۲.  سیدشاه ولد میراجان
۳.  جمعه گل ولد فیض الله
۴.  عصمت الله ولد عبدالرحمن
۵.  یارمحمد ولد موسی جان
۶.  خدایرام ولد محمدیوسف
۷.  صدیق الله
۸.  زین الله ولد عبدالستار .

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت و تا حد توان خود با مجاهدین همکاری دوام دار خواهند کرد.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴