هلمند : 71 تن از نیروهای دشمن در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته 71 تن عسکر، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق گاهی حاصل نموده و در منطقۀ نهرسراج به مچاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود 29 میل کلاشنکوف، یک قبضه راکت، 4 میل پیکا، 10 […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته 71 تن عسکر، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق گاهی حاصل نموده و در منطقۀ نهرسراج به مچاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود 29 میل کلاشنکوف، یک قبضه راکت، 4 میل پیکا، 10 قبضه تفنگچه و مقداری مهمات به مجاهدین رسانده اند.

افراد نامبرده که از باشندگان مناطق مختلف ولایت هلمند هستند، در شهر لشکرگاه و دیگر مناطق برای دشمن خدمت می کردند.

مسئولین کمیسیون جلب و جذب به افراد مذکور کارت های امن نیز اعطاء نموده اند.

2021/8/4