هلمند : 7 تن عسکر لیواء دشمن با 8 میل سلاح و 2 موترسایکل به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، از لیواء دشمن 7 تن پولیس بهمراه یک میل پیکا، یک قبضه راکت، 5 میل کلاشنکوف و 2 عراده موترسایکل به مجاهدین پیوسته اند. 2021/7/12

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، از لیواء دشمن 7 تن پولیس بهمراه یک میل پیکا، یک قبضه راکت، 5 میل کلاشنکوف و 2 عراده موترسایکل به مجاهدین پیوسته اند.

2021/7/12