هلمند : ۷ تن عسکر لیواء دشمن با ۸ میل سلاح و ۲ موترسایکل به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، از لیواء دشمن ۷ تن پولیس بهمراه یک میل پیکا، یک قبضه راکت، ۵ میل کلاشنکوف و ۲ عراده موترسایکل به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۷/۱۲

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، از لیواء دشمن ۷ تن پولیس بهمراه یک میل پیکا، یک قبضه راکت، ۵ میل کلاشنکوف و ۲ عراده موترسایکل به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۷/۱۲