هلمند : ۷ تن از نیروهای دشمن در نوزاد به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در ولسوالی نوزاد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، ۷ تن پولیس و عسکر، از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:  ۱ عبدالکریم ولد عبدالعزیز ۲ قدرت الله ولد حاجی روستم ۳ عبدالقدیر ولد استی خان ۴ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در ولسوالی نوزاد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، ۷ تن پولیس و عسکر، از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

 ۱ عبدالکریم ولد عبدالعزیز ۲ قدرت الله ولد حاجی روستم ۳ عبدالقدیر ولد استی خان ۴ نوراحمد ولد حاجی رمضان ۵ عتیق الله ولد ابوبکر ۶ حضرت محمد ولد محمدعیسی ۷ سیف الله ولد محمد جان.

۲۰۲۱/۷/۵