هلمند : 7 تن از نیروهای دشمن در نوزاد به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در ولسوالی نوزاد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، 7 تن پولیس و عسکر، از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:  ۱ عبدالکریم ولد عبدالعزیز ۲ قدرت الله ولد حاجي روستم ۳ عبدالقدیر ولد استي خان ۴ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در ولسوالی نوزاد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، 7 تن پولیس و عسکر، از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

 ۱ عبدالکریم ولد عبدالعزیز ۲ قدرت الله ولد حاجي روستم ۳ عبدالقدیر ولد استي خان ۴ نوراحمد ولد حاجي رمضان ۵ عتیق الله ولد ابوبکر ۶ حضرت محمد ولد محمدعیسی ۷ سیف الله ولد محمد جان.

2021/7/5