هلمند : ۷ تن از لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ پوستۀ جمپ از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، نیروهای  دشمن بغرض عملیات آمده بودند که با حملۀ شدید مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری که تا حوالی نمازخفتن دوام کرد، در طی آن ۷ تن از اجیران کشته و زخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ پوستۀ جمپ از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، نیروهای  دشمن بغرض عملیات آمده بودند که با حملۀ شدید مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری که تا حوالی نمازخفتن دوام کرد، در طی آن ۷ تن از اجیران کشته و زخمی شدند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱