هلمند : 67 تن از نیروهای دشمن در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، 67 تن عسکر، کماندو، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم اجیر، پس از محاصرۀ شهر لشکرگاه به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود 27 تن میل کلاشنکوف، 2 قبضه راکت، 8 میل کارمولی، 6 میل پیکا، 6 قبضه […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، 67 تن عسکر، کماندو، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم اجیر، پس از محاصرۀ شهر لشکرگاه به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود 27 تن میل کلاشنکوف، 2 قبضه راکت، 8 میل کارمولی، 6 میل پیکا، 6 قبضه تفنگچه و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند.

افراد مذکور که از باشندگان مناطق مختلف نهرسراج هستند که در شهر لشکرگاه وظیفه اجرا می کردند.

مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی به هریک از افرادمذکور کارت های امن اعطاء نموده اند.

2021/8/5