هلمند : ۶۷ تن از نیروهای دشمن در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، ۶۷ تن عسکر، کماندو، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم اجیر، پس از محاصرۀ شهر لشکرگاه به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود ۲۷ تن میل کلاشنکوف، ۲ قبضه راکت، ۸ میل کارمولی، ۶ میل پیکا، ۶ قبضه […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، ۶۷ تن عسکر، کماندو، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم اجیر، پس از محاصرۀ شهر لشکرگاه به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود ۲۷ تن میل کلاشنکوف، ۲ قبضه راکت، ۸ میل کارمولی، ۶ میل پیکا، ۶ قبضه تفنگچه و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند.

افراد مذکور که از باشندگان مناطق مختلف نهرسراج هستند که در شهر لشکرگاه وظیفه اجرا می کردند.

مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی به هریک از افرادمذکور کارت های امن اعطاء نموده اند.

۲۰۲۱/۸/۵