هلمند : ۶ تن پولیس در باباجی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است در طول هفته گذشته ۶ تن پولیس در باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  ۱ عمرخان  ولد  بورآغا  ۲ کوچی  ولد غمی  ۳ حکمت الله  و   شفیع الله  فرزندان عبدالبصیر   ۵ نورآغا  ولد […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است در طول هفته گذشته ۶ تن پولیس در باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱ عمرخان  ولد  بورآغا

 ۲ کوچی  ولد غمی

 ۳ حکمت الله  و   شفیع الله  فرزندان عبدالبصیر  

۵ نورآغا  ولد  عبیدالله  

۶ باچا  ولد محمداسماعیل 

۲۰۲۱/۶/۱۱