هلمند : ۶ تن عسکر در لشکرگاه ، کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی سات ۸ بجه، در منطقۀ اسپین کوته از مربوطات حوزۀ دهم شهرلشکرگاه، نیروهای پیادۀ دشمن با کمین مجاهدین مواجه گردیدند. در این درگیری ۶ تن عسکر اجیر مورداصابت سلاح های لیزری مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی سات ۸ بجه، در منطقۀ اسپین کوته از مربوطات حوزۀ دهم شهرلشکرگاه، نیروهای پیادۀ دشمن با کمین مجاهدین مواجه گردیدند.

در این درگیری ۶ تن عسکر اجیر مورداصابت سلاح های لیزری مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۵