هلمند : ۶ تن از اجیران در سنگین کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ ادۀ قندهار در مرکز ولسوالی سنگین ، عساکر پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند . در این عملیات ۶ تن از اجیران کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۴/۱۷

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه ، در منطقۀ ادۀ قندهار در مرکز ولسوالی سنگین ، عساکر پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند .

در این عملیات ۶ تن از اجیران کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۴/۱۷