هلمند : ۶ تن اربکی در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ۶ تن اربکی سابق باشندۀ منطقۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است: زلمی ولد شمس الله، نقیب الله ولد علی محمد، عبدالله ولد جمال، آغا شاه، زلمی و ذبیح الله فرزندان شائسته خان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ۶ تن اربکی سابق باشندۀ منطقۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است:

زلمی ولد شمس الله، نقیب الله ولد علی محمد، عبدالله ولد جمال، آغا شاه، زلمی و ذبیح الله فرزندان شائسته خان

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.
۲۰۲۰/۱۰/۲۰