هلمند : ۵ عسکر در گریشک کشته و مجروح شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۸ صبح، در منطقۀ سربند ولسوالی گریشک، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۳ تن از عساکر اجیر جابجا کشته شده و ۲ تن دیگر بشدت زخمی گردیدند. ۲۰۱۶/۸/۲۴

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۸ صبح، در منطقۀ سربند ولسوالی گریشک، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۳ تن از عساکر اجیر جابجا کشته شده و ۲ تن دیگر بشدت زخمی گردیدند.

۲۰۱۶/۸/۲۴