هلمند : ۵ طیارۀ کشفی دشمن در سنگین تخریب گردید

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که بامداد امروز مجاهدین امارت اسلامی در جریان ” عــمــلـیـات عــمــری  ” عساکر اشغالگر و اجیران داخلی شان را که توسط هلی کاپترها به منطقۀ اوبو ژرند آمده بودند مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند . قابل ذکرست که در جریان درگیری نیروهای کمکی دشمن از لیوا […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که بامداد امروز مجاهدین امارت اسلامی در جریان ” عــمــلـیـات عــمــری  ” عساکر اشغالگر و اجیران داخلی شان را که توسط هلی کاپترها به منطقۀ اوبو ژرند آمده بودند مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

قابل ذکرست که در جریان درگیری نیروهای کمکی دشمن از لیوا نیز به کمک افراد خود آمدند که درگیری شدت بیشتری یافت .

در این عملیات تا کنون ۵ طیارۀ کشفی دشمن بطور کامل تخریب گردیده و در طی حملات مسلحانه و انفجار ماین ها به دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد شده است اما از جزئیات آن فعلا اطلاعی دردست نیست .

جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۱۶/۴/۱۵