هلمند : ۵ تن اربکی در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که  تن اربکی از باشندگان منطقۀ ساروان قلعه ولسوالی سنگین، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:  ۱: شاه ولی ولد عبدالباری ۲ : حبیب الله ولد عبدالرحیم ۳ : عنایت الله […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که  تن اربکی از باشندگان منطقۀ ساروان قلعه ولسوالی سنگین، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:

 ۱: شاه ولی ولد عبدالباری
۲ : حبیب الله ولد عبدالرحیم
۳ : عنایت الله ولد عبدالله خان
۴  : شهزاده ولد امیر محمد
۵ : علی خان ولد باریداد

افراد مذکور در لشکرگاه، گریشک و کجکی برای دشمن خدمت می کردند که پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته و تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.
۲۰۲۰/۱۱/۲۲