هلمند : ۴۸ تن از اجیران در سنگین کشته و زخمی شده اند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که شب گذشته حوالی ساعت یک بجه ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عمری   ”  بر پوستۀ منطقۀ شیلۀ حاجی امین کاکا ، پوستۀ ایستگاه موتران قندهار، و بر ۳ مرکز دیگر دشمن در مربوطات مرکز ولسوالی سنگین حملۀ مسلحانۀ گسترده انجام داده اند . […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که شب گذشته حوالی ساعت یک بجه ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عمری   ”  بر پوستۀ منطقۀ شیلۀ حاجی امین کاکا ، پوستۀ ایستگاه موتران قندهار، و بر ۳ مرکز دیگر دشمن در مربوطات مرکز ولسوالی سنگین حملۀ مسلحانۀ گسترده انجام داده اند .

در این عملیات که تا حوالی ساعت ۴ قبل از فجر دوام داشت ، در طی آن برج های مراکز و پوسته های دشمن کاملا تخریب گردید و ۹ تن از اجیران در پوستۀ شیلۀ حاجی امین کاکا و ۱۶ تن دیگر در پوستۀ ایستگاه موتران قندهار و ۳۳ تن دیگر در ۳ مرکز دیگر کشته و زخمی شدند .

در این عملیات ۴ تن از مجاهدین نیز مچروح گردیده اند و یک تن هم بمقام شهادت نایل شده است .  تقبله الله تعالی

۲۰۱۶/۵/۱۴