هلمند : ۴۳ تن از نیروهای دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ۴۳ تن پولیس، عسکر و سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  ۱ جان محمد ولد لعل جان ۲ محمدحنیف ولد نظرمحمد ۳ عبدالحمید ولد نظرمحمد ۴ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ۴۳ تن پولیس، عسکر و سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱ جان محمد ولد لعل جان ۲ محمدحنیف ولد نظرمحمد ۳ عبدالحمید ولد نظرمحمد ۴ محمدگل ولد عبدالقیوم ۵ شاه ولی ولد محمدلعل ۶ ښائسته گل ولد جازگل ۷ اسد الله ولد محمدولی ۸ امیرحمزه ولد روزی خان ۹ سردارولی ولد تورجان ۱۰ اخترمحمد ولد عبدالحمید ۱۱ ولی محمد ولد عبدالکبیر ۱۲ تاوز ولد عالی محمد ۱۳ عبدالبصیر ولد محمدصدیق ۱۴ اغامحمد ولد جان محمد ۱۵ محمدداود ولد الله نظز ۱۶ حضرت محمد ولد محمدنعیم ۱۷ عبدالغفار ولد حاجی عبدالحکیم ۱۸ دلاورخان ولد تاج محمد ۱۹ ولی جان ولد ګل جان ۲۰ محمود ولد محمدخان ۲۱ محمدموسی ولد عبدالظاهر ۲۲ امان الله ولد بسم الله ۲۳ عبدالواحد ولد محمداغا ۲۴ محمدعیسی ولد میراجان ۲۵ باچا ولد میراجان ۲۶ میوند ولد عبدالهادی ۲۷ محمدعلی ولد ملهم ۲۸ قدرت الله ولد جنت ګل ۲۹ عبدالمالک ولد عبدالرزاق ۳۰ فضل محمد ولد عبدالرازق ۳۱ مطیع الله ولد ولی جان ۳۲ محمدعظم ولد عبدالاحمد ۳۳ محمدقاسم ولد باریداد ۳۴ محمود ولد عبدالعلی ۳۵ محمدزمان ولد عبدالعلی ۳۶ نقیب الله ولد عالی شاه ۳۷ محمدجان ولد عجب گل ۳۸ ضیاؤالحق ولد خدای نظر ۳۹ ولی جان ولد فیض محمد ۴۰ نبی جان ولد اخترمحمد ۴۱ محمدجان ولد سائب جان ۴۲ محمدصادق ولد محمدعیسی ۴۳ سیدنبی ولد فیض محمد.

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

۲۰۲۱/۷/۱۹