هلمند : 43 تن از نیروهای دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که 43 تن پولیس، عسکر و سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  ۱ جان محمد ولد لعل جان ۲ محمدحنیف ولد نظرمحمد ۳ عبدالحمید ولد نظرمحمد ۴ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که 43 تن پولیس، عسکر و سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱ جان محمد ولد لعل جان ۲ محمدحنیف ولد نظرمحمد ۳ عبدالحمید ولد نظرمحمد ۴ محمدگل ولد عبدالقیوم ۵ شاه ولي ولد محمدلعل ۶ ښائسته گل ولد جازگل ۷ اسد الله ولد محمدولي ۸ امیرحمزه ولد روزي خان ۹ سردارولي ولد تورجان ۱۰ اخترمحمد ولد عبدالحمید ۱۱ ولي محمد ولد عبدالکبیر ۱۲ تاوز ولد عالي محمد ۱۳ عبدالبصیر ولد محمدصدیق ۱۴ اغامحمد ولد جان محمد ۱۵ محمدداود ولد الله نظز ۱۶ حضرت محمد ولد محمدنعیم ۱۷ عبدالغفار ولد حاجي عبدالحکیم ۱۸ دلاورخان ولد تاج محمد ۱۹ ولي جان ولد ګل جان ۲۰ محمود ولد محمدخان ۲۱ محمدموسی ولد عبدالظاهر ۲۲ امان الله ولد بسم الله ۲۳ عبدالواحد ولد محمداغا ۲۴ محمدعیسی ولد میراجان ۲۵ باچا ولد میراجان ۲۶ میوند ولد عبدالهادي ۲۷ محمدعلي ولد ملهم ۲۸ قدرت الله ولد جنت ګل ۲۹ عبدالمالک ولد عبدالرزاق ۳۰ فضل محمد ولد عبدالرازق ۳۱ مطیع الله ولد ولي جان ۳۲ محمدعظم ولد عبدالاحمد ۳۳ محمدقاسم ولد باریداد ۳۴ محمود ولد عبدالعلي ۳۵ محمدزمان ولد عبدالعلي ۳۶ نقیب الله ولد عالي شاه ۳۷ محمدجان ولد عجب گل ۳۸ ضیاؤالحق ولد خدای نظر ۳۹ ولي جان ولد فیض محمد ۴۰ نبي جان ولد اخترمحمد ۴۱ محمدجان ولد سائب جان ۴۲ محمدصادق ولد محمدعیسی ۴۳ سیدنبي ولد فیض محمد.

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

2021/7/19