هلمند : ۴ موتر زرهی دشمن در لشکرگاه تخریب گردید و ۱۸ تن از اجیران کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ مخترقلعه از مربوطات خشک آبۀ شهر لشکرگاه، نیروهای دشمن با موترزان زرهی بغرض عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند. در این حملات یک عراده موتر زرهی دشمن در طی حملۀ مسلحانه مجاهدین و یک موتر […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ مخترقلعه از مربوطات خشک آبۀ شهر لشکرگاه، نیروهای دشمن با موترزان زرهی بغرض عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این حملات یک عراده موتر زرهی دشمن در طی حملۀ مسلحانه مجاهدین و یک موتر زرهی دیگر توسط ماین زمینی تخریب گردید.

در این حملات به دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد گردیده است اما از جزئیات  آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

در این جنگ ۲ تن از مجاهدین نیز زخمی شده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است .تقبله الله.

درهمین حال قوای عملیاتی دشمن از روز گذشته تا امروز ظهر در مناطق بولان قلعه و قبرستان در حوزۀ سوم شهر لشکرگاه مورد حملات مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار داشت.

در این حملات ۲ عراده موتر زرهی تخریب و حریق گردید.

خبرمی افزاید که عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین نیز قرار گرفته اند.

در این درگیری ها و انفجارات ۱۱ تن از اجیران جابجا کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی گردیده اند.

در این درگیری ۳ تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است.

تقبله الله تعالی .

۲۰۲۱/۵/۲۱