هلمند : ۴ موتر زرهی دشمن در سنگین منهدم گردید

خبرهای رسیده از ولایت هلمند حاکی است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر، نیروهای دشمن از لیوای ولسوالی سنگین بقصد رفتن بسوی ولسوالی گریشک خارج شده بودند که در منطقۀ امان الله کاریز مورد حملۀ مسلحانل مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند . در این عملیات که تا بعد از ظهر دوام داشت، در طی آن […]

خبرهای رسیده از ولایت هلمند حاکی است که امروز حوالی ساعت ۱۱ ظهر، نیروهای دشمن از لیوای ولسوالی سنگین بقصد رفتن بسوی ولسوالی گریشک خارج شده بودند که در منطقۀ امان الله کاریز مورد حملۀ مسلحانل مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند .

در این عملیات که تا بعد از ظهر دوام داشت، در طی آن ۳ موتر زرهی دشمن توسط ماین های مجاهدین بطور کامل منهدم گردید و تلفات سنگین جانی نیز به دشمن وارد شد .

۲۰۱۶/۳/۲۶