هلمند : ۴ تن پولیس و یک تن اربکی در باباجی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در منطقۀ باباجی از مربوطات حوزۀ چهارم شهرلشکرگاه، ۴ تن پولیس ( آزادخان ولد محمدمعصوم، رحمت الله ولد عبدالحکیم، زلمی ولد محمدجمعه، امان الله ولد محمدولی ) و یک تن اربکی ( میرزا ولد خالقداد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۲

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در منطقۀ باباجی از مربوطات حوزۀ چهارم شهرلشکرگاه، ۴ تن پولیس ( آزادخان ولد محمدمعصوم، رحمت الله ولد عبدالحکیم، زلمی ولد محمدجمعه، امان الله ولد محمدولی ) و یک تن اربکی ( میرزا ولد خالقداد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲