هلمند : ۴ تن پولیس در کجکی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی کجکی، ۴ تن پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ فرید ولد محمدنسیم  ۲ دولت خان ولد محمدخان  ۳ عبدالهادی ولد محمدیوسف  ۴ عتیق الله […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی کجکی، ۴ تن پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ فرید ولد محمدنسیم

 ۲ دولت خان ولد محمدخان

 ۳ عبدالهادی ولد محمدیوسف

 ۴ عتیق الله ولد عبدالاحد

افراد مذکور تعهد سپرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیربازنخواهند گشت.

۲۰۲۱/۳/۵