هلمند : ۴ تن پولیس در واشیر به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوایل واشیر، ۴ تن پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است  :  ۱ حضرت محمد ولد عبدالقادر ۲ ضیاؤالحق ولد عبدالعزیز ۳ اخنذاده ولد احمد دین […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوایل واشیر، ۴ تن پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است  :

 ۱ حضرت محمد ولد عبدالقادر ۲ ضیاؤالحق ولد عبدالعزیز ۳ اخنذاده ولد احمد دین ۴ محمد داود ولد نظر محمد.

افراد مذکور که از باشندگان مناطق مختلف واشیر هستند، در شهر لشکرگاه و لشکرگاه وظیفه اجرا می کردند.

۲۰۲۱/۷/۱۵